زمینه فعالیت

1 -طراحی وساخت خطوط نقاله برای انتقال مواد، کاالهای ساخته شده و نیم ساخته و همچنین انتقال محصول
۲ -طراحی و ساخت خطوط نقاله و کانوایر برای خطوط تولید ومونتاژ
۳ -نصب و راه اندازی کلیه خطوط و کانوایر ها
۴ -ایجاد سیستم های اتوماسیون بر روی خطوط تولید و انتقال مواد
۵ -ساخت سیستم انبارداری مدرن برای کارخانجات و سرد خانه ها
۶ -ساخت انواع قطعات مربوط به کانوایر از قبیل زنجیرها – رولرها و انواع بال ترانسفر