درباره ما

وستا رول با بیش از ۳۰ سال سابقه فعالیت تامین کننده دامنه گسترده ایی از خطوط نقاله برای صنایع مختلف به منظور ایجاد سیستم های متنوع و همچنین طراحی خطوط تولید و بسته بندی و بارگیری می باشد. تیم مهندسی وستا رول با استفاده از توان مهندسی خود وتجارب چندین شرکت صاحب نام خارجی که همکارانی قابل اعتماددر زمینه تامین قطعات و انتقال تکنولوژی برای ما هستند تاکنون موفق به طراحی روشهای خاص انتقال مواد و خطوط تولیدبرای بیش از ۳۰۰ شرکت تولیدی در ایران شده اند